ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kampaň Týden rizik malnutrice (Malnutrition Awareness Week) vznikla v r. 2012 v USA s cílem upozornit na význam včasného zjištění malnutrice a její léčby. Kampaň je zaměřena nejen na zdravotníky, ale i na veřejnost a vládní instituce. Ke kampani se záhy připojila Kanada a Velká Británie a v roce 2020 měla premiéru hned v několika evropských zemích najednou. V roce 2021 se ke kampani připojily další evropské země, mezi nimi také Česká republika. Evropská kampaň je podporována iniciativou Optimální nutriční péče pro všechny (ONCA). Přestože má kampaň v každé zemi vlastní načasování, specifické cíle, rozsah a program, cíl je společný – informovat o malnutrici (podvýživě) a rizicích s ní spojených.

KAMPAŇ 2023

ČR se k celosvětové kampani Malnutrition Awareness Week připojila poprvé v roce 2021. Letos proběhne Týden rizik malnutrice v termínu 6.–12. 11. 2023. Kampaň organizuje Aliance pro nutriční péči (APNP). V rámci kampaně je obsahově obohacen web www.rizikamalnutrice.cz o informace pro pacienty a nově Aliance představí sekci pro odborníky. Lékaři i sestry zde naleznou souhrnné informace o malnutrici, diagnostických nástrojích i možnostech řešení, včetně kontaktů na nutriční terapeuty a nutriční ambulance. V rámci kampaně vznikla i série edukačních videí. Jsou plánované rozhovory v médiích a rozsáhlá informační kampaň v českých nemocnicích.

PARTNEŘI

NUTRIČNÍ DEN

Cílem mezinárodního projektu Nutriční den (Nutrition Day, nDay), který byl letos stanoven na 9.  listopadu, je mapování stavu nutriční péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Nutriční den je jednodenní audit stavu výživy a nutriční péče u pacientů ve zdravotnických lůžkových zařízeních nebo u klientů pobytových zařízení sociálních služeb. Ve stanovený den vyplňují pacienti zapojených zařízení standardizované dotazníky, které jsou následně anonymizovány a zaslány k centrálnímu zpracování do Vídně. Každé zapojené oddělení následně získává zpracované výsledky, a může tak analyzovat stav své nutriční péče a srovnávat se zařízeními z celého světa.

Poprvé byl projekt Nutrition Day realizován v pilotní studii v Rakousku v roce 2005. V následujících letech se již zapojovala i zařízení z České republiky, jejich účast však byla spíše sporadická. Podstatně více zařízení se do Nutričního dne podařilo zapojit od roku 2015 díky iniciativě profesních odborných sdružení v oblasti klinické výživy. V roce 2015 se s účastí více než čtyř tisíc osob zařadila Česká republika mezi čtyři nejaktivnější země spolu s Rakouskem, Belgií a USA. Další celorepublikové ročníky českého Nutričního dne proběhly v letech 2017 a 2019. Letošní ročník bude vyvrcholením kampaně Týden rizik malnutrice.