Cílem mezinárodního projektu Nutriční den (Nutrition Day, nDay), který byl letos stanoven na 4.  listopad, je mapování stavu nutriční péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Nutriční den je jednodenní audit stavu výživy a nutriční péče u pacientů ve zdravotnických lůžkových zařízeních nebo u klientů pobytových zařízeních sociálních služeb. Ve stanovený den vyplňují pacienti zapojených zařízení standardizované dotazníky, které jsou následně anonymizovány a zaslány k centrálnímu zpracování do Vídně. Každé zapojené oddělení následně získává zpracované výsledky a může tak analyzovat stav své nutriční péče a srovnávat se zařízeními z celého světa.

Poprvé byl projekt Nutrition Day realizován v pilotní studii v Rakousku v roce 2005. V následujících letech se již zapojovala i zařízení z České republiky, jejich účast však byla spíše sporadická. Podstatně více zařízení se do Nutričního dne podařilo zapojit od roku 2015 díky iniciativě profesních odborných sdružení v oblasti klinické výživy. V roce 2015 se s účastí více než čtyř tisíc osob zařadila Česká republika mezi čtyři nejaktivnější země spolu s Rakouskem, Belgií a USA. Další celorepublikové ročníky českého Nutričního dne proběhly v letech 2017 a 2019. Letošní ročník bude vyvrcholením kampaně Týden rizik malnutrice.