Česká republika se k celosvětové kampani „Malnutrition Awareness Week“ připojuje letos poprvé pod názvem Týden rizik malnutrice, a to v termínu 1. – 5. 11. 2021. Kampaň přináší Aliance pro nutriční péči (APNP). Tato platforma spolupráce klíčových zúčastněných partnerů vznikla v roce 2019 s cílem zlepšit nutriční péči v České republice. Jedním z hlavních cílů APNP je zvyšování informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice malnutrice. Proto v rámci pilotní kampaně Týden rizik malnutrice Aliance spouští web rizikamalnutrice.cz, který obsahuje základní informace o malnutrici, jednoduchý nástroj na vyhodnocení rizika malnutrice ve formě kalkulačky, informační letáky o postupech v případě rizika malnutrice, a také informace o tom, na koho se obrátit v případě potřeby, tedy i kontakty na nutriční terapeuty a nutriční ambulance. V rámci kampaně jsou plánované rozhovory v médiích, vzdělávací akce pro odbornou veřejnost a v českých nemocnicích již poněkolikáté proběhne 4. 11. 2021 „Nutriční den“.