Aliance pro nutriční péči, o.p.s. (dále APNP) byla oficiálně založena v roce 2019 a sdružuje organizace, jejichž společným cílem je zlepšování kvality výživy obyvatel České republiky.

APNP je platforma pro spolupráci klíčových zainteresovaných partnerů s cílem zlepšit nutriční péči v České republice. Zapojení a využití odborných znalostí širokého spektra organizací, členů a partnerů dává Alianci pro nutriční péči příležitost stanout v čele vývoje a implementace správné nutriční péče.

Mezi zakladatele APNP patří Mgr. Ing. Ivana Pražanová, ambulantní a klinická nutriční terapeutka, absolventka Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a magisterského oboru Nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době klinický a ambulantní nutriční terapeut Fakultní Thomayerovy nemocnice, je pověřena řízením Aliance pro nutriční péči.

Doc. MUDr. Pavel Těšínský je vedoucím Divize intenzivní péče a Divize klinické výživy a metabolismu interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty UK v Praze a zároveň vedoucím subkatedry Klinické výživy a intenzivní metabolické péče Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Ing. Jan Smitka, MBA, pracuje v současnosti jako Medical Director pro region střední a východní Evropy ve společnosti Nutricia Advanced Medical Nutrition. Ve své dosavadní kariéře se zabýval problematikou speciální výživy pro pacienty s vrozenými poruchami metabolismu a enterální klinické výživy. Poslední roky se aktivně věnuje vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou nutriční péči zejména pro onkologické pacienty a seniory. 

Orgány obecně prospěšné společnosti jsou:

Statutární orgán – ředitel:

  • Mgr. Ing. Ivana Pražanová

Správní rada:

  • Předseda správní rady: doc. MUDr. Pavel Těšínský
  • Člen správní rady: Ing. Jan Smitka
  • Člen správní rady: Mgr. Věra Andrášková

Dozorčí rada:

  • Předseda dozorčí rady: Jiří Tomek
  • Člen dozorčí rady: doc. MUDr. František Novák, PhD.
  • Člen dozorčí rady: Mgr. et Mgr. Martina Kollerová