Pokud je příčinou vzniku nebo zhoršení podvýživy přítomnost nemoci, hovoří se o malnutrici při nemoci. Malnutrice při nemoci je významným klinickým i ekonomickým problémem. Kvalifikovaný odhad s využitím zahraničních dat uvádí pro Českou republiku 60 miliard Kč jako roční náklady na zdravotní a sociální péči vyvolanou zdravotními komplikacemi a dalšími následky malnutrice při nemoci. Malnutrice se týká až 40 % hospitalizovaných pacientů. Častým důsledkem malnutrice je prodloužený pobyt v nemocnici a horší prognóza pacientů.

Malnutrice v onkologii

Výživa je při léčbě rakoviny klíčovým faktorem, jelikož pomáhá pacientům nemoc, ale i terapii lépe snášet. Často ale bývá během léčby zanedbávána. V roce 2015 a 2016 provedla Evropská koalice pacientů s rakovinou (dále ECPC) průzkumy na téma výživy a její důležitosti pro léčbu a život onkologických pacientů. Průzkumů se zúčastnili pacienti z 10 evropských zemí včetně České republiky. 69,7 % respondentů uvedlo, že poté, co u nich byla zjištěna rakovina, zhubli. Více než polovina lékařů (54,3 %) věnovala úbytku hmotnosti pozornost, ale 2/3 z nich neposkytly žádné rady, jak zvýšit chuť k jídlu. Problémy se stravováním zažívalo přes 70 % pacientů v průběhu nemoci. Více než 80 % respondentů se domnívalo, že jejich problémy se stravováním souvisejí s nemocí nebo terapií a že je důležité se při terapii vyhnout úbytku hmotnosti, přesto téměř 30 % nemělo žádné informace o nutriční podpoře, včetně umělé výživy. Závěr studie uvádí, že většina pacientů by ráda měla k dispozici více informací o tom, jak během léčby i po ní zlepšit svou výživu.

V reakci na výsledky průzkumu se tým odborníků ve spolupráci s ECPC rozhodl upravit Deklaraci onkologických pacientů tak, aby zahrnovala i právo na vhodnou a bezodkladnou nutriční podporu.

Více o výživě při onkologické nemoci naleznete zde.