Kdo může být ohrožen rizikem malnutrice?

 • Senioři ve věku nad 65 let, obzvláště pokud žijí v domově pro seniory nebo byli přijati do nemocnice
 • Pacienti s onemocněním dlouhodobého charakteru jako je např. diabetes, chronické onemocnění ledvin či plic
 • Pacienti s chronickým progresivním onemocněním jako je např. demence či rakovina
 • Lidé závislí na drogách nebo alkoholu

Sociální faktory, které mohou být příčinou zvýšeného rizika malnutrice:

 • Nízký finanční příjem
 • Smutek ze ztráty blízké osoby
 • Sociální izolace

Příklady fyzických faktorů, které mohou zvyšovat riziko malnutrice:

 • Bolest zubů nebo ústní dutiny
 • Snížená schopnost polykat nebo bolest při polykání (např. v důsledku cévní mozkové příhody)
 • Ztráta čichu nebo chuti
 • Omezená schopnost pohybu (limituje nákup potravin, přípravu jídla)
 • Neschopnost si uvařit nebo připravit jídlo