Malnutrice může být těžko rozeznatelná, obzvláště u osob, které trpí nadváhou nebo obezitou. K malnutrici může dojít pomalu a postupně, proto bývá problematické ji odhalit již v počátečním stadiu.

Nejběžnějším příznakem možného vzniku malnutrice je neúmyslná ztráta hmotnosti během posledních 3 až 6 měsíců, např. si můžete všimnout, že jsou vám volné šaty, prsteny, ostatní šperky nebo zubní náhrady.

Dalšími příznaky malnutrice, kterým je třeba věnovat pozornost mohou být:

  • Ztráta chuti k jídlu
  • Stálý pocit únavy, ztráta energie
  • Snížená schopnost vykonávat běžné aktivity
  • Snížený fyzický výkon, ztráta svalové síly – např. nedojdete tak daleko nebo nemůžete jít tak rychle, jak jste byli zvyklí
  • Změna nálady – malnutrice může být spojena s letargií a depresí
  • Špatná schopnost soustředění