Malnutrice ovlivňuje všechny systémy v těle, způsobuje zvýšenou náchylnost k onemocněním, komplikace a v extrémním případě i smrt.

Tělesný systémDůsledky malnutrice
Imunitní systémSnížená schopnost obrany proti infekcím
Zhoršené hojení ran
Svaly  Snížená schopnost pohybu může vést ke vzniku proleženin a krevních sraženin
Pády
Snížená schopnost vykašlávání vede k plicním infekcím a zápalu plic
Srdeční selhání
Ledviny  Neschopnost regulovat ionty a tekutiny může vést k dehydrataci nebo zadržování vody
Mozek  Malnutrice vede k apatii, depresi, uzavření se do sebe, zanedbávání péče o sebe a zhoršeným sociálním vztahům
Narušená tepelná regulaceMalnutrice může vést k podchlazení