Self-screeningový test

Pozorujete na sobě, nebo na někom z vašich blízkých neúmyslnou ztrátu hmotnosti? Využijte jednoduchý screeningový test, který vám pomůže zjistit, zda tento úbytek hmotnosti není příliš velký a zda v daném případě již nehrozí riziko malnutrice. Součástí testu je i jeho vyhodnocení a doporučení v závislosti na výsledku testu.

Screeningový test vychází z vědecky ověřeného a zdravotníky široce užívaného dotazníku MUST (Malnutrition Universal Screening Tool), který byl vyvinut odborníky z Britské asociace pro parenterální a enterální výživu (BAPEN). MUST pomáhá zachytit dospělé pacienty v riziku podvýživy, kterým se následně poskytuje nutriční doporučení. Na základě studií bylo zjištěno, že se pacienti mohou efektivně vyšetřovat i sami, a to pomocí zjednodušené verze dotazníku MUST, uvedené níže. Pokud výsledkem testu je vysoké riziko malnutrice, obraťte se na svého lékaře, nebo vyhledejte pomoc nutriční ambulance nebo kvalifikovaného nutričního terapeuta.

Vše, co je třeba udělat, je do kalkulačky vložit výšku, současnou hmotnost a hmotnost z období před 3-6 měsíci, než došlo k projevům onemocnění či váhovému úbytku.